• MNE
  • ENG
21.Maj.2018
Mladi lideri jugoistočne evrope

You are here

Home / Projekti / Mladi lideri jugoistočne evrope

 

Seminar liderstva za mlade iz JIE” o međunarodnoj i unutrašnjoj bezbjednosti, kao i javnoj službi za istaknute lidera novih evropskih demokratija.

 

DATUMI:  
Ovaj seminar je godišnji događaj, koji će se održavati svakog juna u Budvi, Crna Gora. Seminar će se nadovezivati na godišnji 2BS Forum. Nakon 2BS Foruma, učesnici seminara će pohađati sedmodnevni kurs koji će im omogućiti cjelovit uvid u datu temu

 

OPIS SEMINARA:

Seminar će okupiti istaknute lidere post-komunističkih država bivše Jugoslavije, kao i predstavnike susjednih zemalja, kako bi diskutovali o domaćim i međunarodnim izazovima i ličnim liderskim ulogama u pružanju podrške političkim i ekonomskim promjenama u ovim državama tzv. “novim demokratijama”. Seminar će se fokusirati na doprinos pojedinačnih lidera jačanju i razvoju građankih i demokratskih društava, ekonomskom rastu i razvoju, kao i međunarodnoj bezbjednosnoj saradnji. Program seminara se sastoji od prezentacija i diskusija koje se sprovode od strane visokih rukovodilaca i lidera iz JIE i susjednih zemalja, a koji su u velikoj mjeri doprinijeli razvoju svojih društava u svojstvu vladihih, diplomatskih predstavnika, ali i predstavnika akademske zajednice, privatnog sektora i nevladinih organizacija. Predavači, ali i učesnici seminara će se fokusirati na naučene lekcije istaknutih lidera u unapređenju pozitivnog društvenog razvoja. Raznolikost međunarodnih učesnika će biti osnov komparativne analize političke i ekonomske tranzicije JIE, kroz primjere novih, ali i onih dugogodišnjih demokratskih društava. Učesnici seminara na kraju rade evaluaciju, tj. ocjenjuju i procjenjuju stečena znanja na seminaru, kao i njihove upotrebljivosti u daljem profesionalnom angažmanu. Učesnici takođe biraju određenu oblast, neriješeno pitanje, ili problem, a u vezi JIE i sastavljaju akcioni plan u cilju njegovog prezentovanja odgovarajućim vladinim tijelima ili privatnom sektoru zemlje u pitanju. I nakon završetka seminara, učesnici će ostati u kontaktu kroz mrežu bivših polaznika programa (Alumni Network). Učesnici će nakon ovog programa nastaviti da pružaju podršku razvoju demokratije i snaženju civilnog društva, te ekonomskom razvoju i međunarodnoj bezbjednosnoj saradnji.

PROCES SELEKCIJE/ROKOVI:

Kandidati mogu biti nominovani od strane institucija, privatnih kompanija, univerziteta, nevladinih organizacija, a moguće je izvršiti i individualno prijavljivanje.    

Kriterijumi za selekciju su sledeći:  
1)    Pokazati liderstvo u službi u javnom/privatnom sektoru uz doprinos međunarodnoj bezbjednosti, razvoju demokratije i građanskog društva, ekonomskom razvoju i napretku;
2)    Izuzetno stručno ostvarenje
3)    Doprinos zajednici (javni ili privatni sektor)
4)    Demonstrirana posvećenost javnom interesu i društveno korisnom radu.