• MNE
  • ENG
18.February.2019
Amadeo Watkins

You are here

Home / Amadeo Watkins

Dr Amadeo Watkins (Zagreb, 1971) je proveo 10 godina kao državni službenik Velike Britanije u raznim državnim sektorima i u prestižnoj Grupi za napredna istraživanja i procjenu, gdje je radio na konsultantskim reformama u raznim zemljama, među kojima su i Bliski istok i Jugoistočna Evropa. Od 2011. godine, kao direktor INNDEGO organizacije za konsalting u javnom sektoru, vodio je nekoliko velikih razvojnih projekata u Jugoistočnoj Evropi koji su se odnosili na reformu strateških funkcija upravljanja Vlade. U periodu od 2014-2017. godine je bio specijalni savjetnik ministra unutrašnjih poslova u Republici Srbiji, radeći na raznim organizacionim reformama i kao vođa tima za Jedinice za upravljanje promjenama radio na implementaciji inicijativa za reformu Javnog sektora. Amadeo je pomogao u formiranju Centra za širenje vojnog obrazovanja na King's Koledžu u Londonu gdje kao gostujući predavač radi na izvršnoj i upravnoj reformi obrazovanja. Kao akademik objavio je veliki broj radova o svom radnom iskustvu, a nedavno je za EU objavio rad na temu Izazovi donatorske pomoći u tranzicijskim zemljama.