• MNE
  • ENG
23.Mart.2019
Kineski institut za međunarodne studije (CIIS) posjetio Atlantski savez Crne Gore

You are here

Home / Kineski institut za međunarodne studije (CIIS) posjetio Atlantski savez Crne Gore

Kineski institut za međunarodne studije (CIIS) posjetio Atlantski savez Crne Gore

Delegacija Kineskog instituta za međunarodne studije (CIIS) tokom zvanične posjete Crnoj Gori sastala se sa članovima predsjedništva Atlantskog saveza Crne Gore u sastavu dr Savo Kentera, dr Igor Lukšić i prof. dr Milica Pejanović-Đurišić.

 

Na sastanku sa delegacijom Kineskog instituta za međunarodne studije u Atlantskom savezu Crne Gore bilo je riječi o značaju NATO u borbi sa savremenim bezbjednosnim izazovima i potrebi da se sam NATO prilagodi i usvoji nove pristupe i nove načine borbe sa ovim izazovima. Naglašena je i neophodnost uspostavljanja različitih kanala saradnje u riješavanju globalnih izazova i prijetnji.

 

Istaknuta je i potreba za sve aktivnijom ulogom Kine na međunarodnoj sceni, kao i za preuzmanjem više odgovornosti kada je globalna bezbjednost u pitanju i u tom kontekstu predloženo je i eventualno uspostavljanje NATO-Kina savjeta. Predloženi savjet služio bi kao platforma za diskutovanje i pronalaženje riješenja za međusobnu saradnju u oblastima od zajedničkog interesa, što bi moglo doprijeti pospješivanju stabilnosti i bezbjednosti kako u tim oblastima tako i na globalnom planu.

 

Sastanak je omogućio pedstavnicima Atlantskog saveza da istaknu značaj crnogorskog članstva u NATO kako za Crnu Goru tako i za stabilnost i bezbjednost regiona Zapadnog Balkana. Dvije strane su takođe imale priliku da razmjenile mišljenja o ulozi Rusije i odnosu sa Zapadom, konkretno odnosom Rusije i NATO, kao i način na koji se taj odnos reflektovao na odnos Rusije i Crne Gore. Na sastanku je bilo riječi i o komplementarnosti NATO i EU i potrebi bliže i odlučnije saradnje ove dvije organizacije.

 

U posjeti Atlantskom savezu Crne Gore, kinesku delegaciju predstavljali su visoki zvaničnici ove institucije, Renmin Univerziteta kao i ministarstva vanjskih poslova Kine.

Share This: