• MNE
  • ENG
21.Maj.2018
WSW - ODNOS NATO-RUSIJA: IMPLIKACIJE NA BALKAN

You are here

Home / WSW - ODNOS NATO-RUSIJA: IMPLIKACIJE NA BALKAN

WSW - ODNOS NATO-RUSIJA: IMPLIKACIJE NA BALKAN

Atlantski savez Crne Gore organizuje Winter Security Workshop Crna Gora u saradnji sa Svjetskom organizacijom atlantske povelje i uz podršku Misije SAD u NATO i Ambasade SAD u Podgorici. WSW će se održati u Hotelu Hilton od 5-6. decembra 2016.godine. U fokusu Winter Security Workshopa (WSW) će biti nekoliko ključnih pitanja koji se odnose na regionalnu i međunarodnu bezbjednost u cilju unaprijeđivanja uloge NATO u jugoistočnoj Europi (JIE). Posebna pažnja će biti posvećena relaciji NATO-Rusija nakon samita u Varšavi i uticaju tog odnosa na Zapadni Balkan, kako u pogledu političkih i bezbjednosnih izazova tako i ekonomskih. Intencija ove konferencije je da donosiocima odluka, predstavnicima državnih institucija, diplomatskog kora i ekspertima omogući platformu za diskusije o bezbjednosnim i spoljnopolitičkim pitanjima JIE i budućnosti država Zapadnog Balkana koje nisu članice Alijanse sa akcentom na Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju i Srbiju. Preporuke i zaključci sa WSW, fokusirane na temu odnosa NATO i Rusije i implikacija tog odnosa na Balkan, će biti distribuirane donosiocima odluka u Jugoistočnoj Evropi i međunarodnoj zajednici.

Share This: