Crna Gora mora biti okrenuta Zapadu i zapadanim vrijednostima, poručio je predsjednik Atlantskog saveza Crne Gore, Savo Kentera na seminaru “EU, Kina i Zapadni Balkan: izazovi i perspektive za dalju integraciju” koji je organizvao Ekonomski fakultet Univerziteta Crne Gore.


Kentera je istakao da je Kina iskoristila sporu reakciju Evropske unije i vrlo vještom diplomatijom se predstavila kao spasilac i to ne samo na Zapadnom Balkanu već i mnogo šire.
On je tokom seminara upozorio da moramo biti vrlo obazriva i da ne smijemo zanemariti ulogu Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije ne samo tokom pandemije COVID-19 i već i u svim drugim situacijama.
Kina ne koristi COVID-19 krizu i infrastrukturne projekte na Zapadnom Balkanu radi zemalja regiona, već radi ulaska u Evropu i sopstvenog pozicioniranja unutar Evropske Unije, istakao je Kentera.
Predsjednik Atlantskog saveza Crne Gore je dodao da Amerika i Evropska unija moraju imati mehanizme da brže reaguju. Ako oni ne budu prisutni na Zapadnom Balkanu onda niko nema pravo da se ljuti ako Kina, Rusija ili neko treći preuzme ovaj dio Zapadnog Balkana, istakao je Kentera.


Što se tiče buduće saradnje između Crne Gore i Kine, Crna Gora mora da gleda ono što je u njenom interesu ne ugrožavajući njen put prema Evropskoj uniji, zaključio je predjsednik Atlantskog saveza Crne Gore .

Zemlje Zapadnog Balkana teže da postanu dio Zapada, teže da postanu dio zapadnih civilizacijiskih vrijednosti i teže da postanu dio Evrope, kazao je predsjednik Atlantskog saveza Crne Gore Savo Kentera.

Sa druge strane Evropa ne reaguje adekvatno i kao EU osjeća zamor od proširenja, istakao je on gostujuči u emsiji Klub A na televiziji A1.

Kentera smatra da se moraju sagledati posljedice jednog takov odnosa Evrope ali i Sjedinjenih Američkih Država, i shvatiti da ukoliko EU i SAD ne budu radili nešto konkretno po pitanju Zapadnog Balkana, Kina i Rusija će ovaj region uzeti pod svoje.

Međutim, predsjednik Atlantskog saveza je naglasio da strateško opredeljenje Crne Gore niko ne smije niti može dovoditi u pitanje.

„Ja i dalje vjerujem da u Crnoj Gori prozapadna većina postoji, i ako pogledamo istorijski Crna Gora je uvijek bila okrenuta Zapadu.“

Komentarišući izazove ali i propuste koji su se dešavali u bezbjednosnom sektoru, Kentera smatra da je sektor bezbjednosti spreman da odoli tim izazovima onoliko koliko su jake institucije sistema.

To znači da u institucijama sistema, posebno u bezbjednosnom sektoru moraju biti profesionalci koji će obavljati svoj posao u interesu države a ne pojedinaca ili partije, naglasio je on.

Predsjednik Atlantskog saveza je posebno istakao da kredibilitet Crne Gore kod zapadnih partenera nije došao preko noći, već da je to nešto što se gradilo godinama.

On je takođe naglasio da je Crna Gora prethodnom periodu imala izuzetno kvalitetnu i konstruktivnu saradnju i da je postojao odnos povjerenja između Crne Gore i NATO partnera. Takođe, Kentera vjeruje da i u NATO savezu i u širem krugu zapadnih partnera propuste u bezbjednosnom sektoru posmatraju kao na jednu kratkoročnu epizodu.

Kada  je u pitanju ruski uticaj u Crnoj Gori, Kentera je kazao da je Rusija promijenila svoj modus operandi, gdje za razliku od 2016. godine sada Rusija djeluje kroz sofisticiranije metode – kroz plasirnje lažnih vijesti i dezinfromacija.

Cilj svega toga je destabilizacije države, polarizacija društva, unošenje raskola i prikazivanje Crne Gore kao članice NATO, kao nestabilne države u kojoj u bilo kojem momentu može doći do nekih sukoba, smatra Kentera.

Kada je u pitanju Kina on ističe da je ta zemlja vrlo dobro iskoristila krizu izazvanu COVID-19 pandemijom.

U momentu kada se EU ne snalazi dobro, i zbog ogromne administracije i ogromne birokratije nije bila u mogućnosti da pomogne i zemljama članicama Unije a ni zemljama koje teže da joj se pridruže, Kina je to  iskorsitila da napravi fenomenalan PR sa ciljem da promijeni percepciju o toj zemlji kod građana EU i našeg regiona, kazao je Kentera.

Predsjednik Atlantskog saveza je istakao da zamka u koju je Crna Gora upala a to je diplomatsko i dužničko ropstvo, Kina primjenjuje u prema drugim zemlja u Evropi.

Komentarišući odnose Crne Gore sa Srbijom, Kentera je naglasio da tu zemlju vidi kao ključnog partnera u regionu i Crnoj Gori i NATO savezu. On smatra da će u budućnosti Srbija postati dio Zapada, i da sve ovo što se dešava sada sa Crnom Gorom će biti samo jedna epizoda.

„Srbija je isuviše bitan faktor na Balkanu da bi ostala po strani“ zaključio je predsjednik Atlantskog saveza.