Na sjednici Skupštine Atlantskog saveza Crne Gore, održanoj 25. februara 2021. godine u Podgorici, izabran je novi Upravni odbor u sastavu Milica Pejanović-Đurišić, John Allen, Sharyl Cross. Članovi Upravnog odbora su prominentne ličnosti sa višegodišnjim političkim i ekspertskim iskustvo kako na domaćoj tako i na međunarodnoj sceni.

Za potpredsjednika Atlantskog saveza Crne Gore izabran je Ranko Krivokapić, bivši predsjednik Skupštine Crne Gore, dok na čelu Atlantskog saveza ostaje dosadašnji predsjednik organizacije, Savo Kentera.

Atlantski savez Crne Gore će nastaviti da bude centar okupljanja oko demokratskih i razvojnih ideja evroatlantizma. Polazeći od posvećenosti regionalnom i globalnom miru i dobrosusjedskim odnosima, Skupština je konstatovala strateški značaj NATO Alijanse za stabilnost cijele evropske i evroatlantske zone, uključujući i region Zapadnog Balkana. U tom kontekstu,  Atlanski savez će uložiti još više napora  da kroz sve forme dijaloga unaprijedi  razumijevanje i suprotstavi se propagandi protiv Saveza  koji je donio mir u Region i odbrambeno-bezbjednosnu sigurnost  Crnoj Gori.   

Zapadni Balkan pokazuje tendenciju da  slabosti novih nedovoljno izgrađenih  demokratija stvaraju prostor autokratijama, koje oživljavaju nazadne ideje koje su direktni oponent evroatlantizmu i koje su bile politička platforma ratova i sukoba na ovim prostorima. U tim uslovima je nažalost ponovo aktuelna sintagma o  Zapadnom Balkanu kao  “ mekom stomaku “ Evrope i evroatlantizma, gdje se kreiraju situacije i odnosi sa namjerom destabilizacije i narušavanja jedinstva kako NATO, tako i EU.

Imajući to u vidu, kao i činjenicu da je generalno  došlo do promjene bezbjednosnih izazova  u pravcu koji od Saveza zahtijeva veći fokus na političkoj dimenziji, Atlantski savez će intenzivirati svoje učešće u globalnim konsultacijama na temu daljeg prilagođavanja i definisanja nove strategije NATO2030.   Na taj način će biti dio traženja globalnog odgovora na  pokušaje  podrivanja političkih institucija u državama članicama, kao i u  suzbijanju radikalizacije i svake vrste ekstremizma, diskrimiacije i netolerancije.

Tehnološki razvoj i digitalna transformacija, fundamentalno mijenjaju  globalni geopolitički pejzaž promjenom upravljačkih struktura, izazovima profesionalnog karaktera i zahtijevima za inovativnim političkim odgovorima. U tom kontekstu, Skupština je zaključila da Atlantski Savez Crne Gore ima potencijale, oslanjajući se i na  u saradnju  sa partnerima, da se dalje profiliše u pravcu kreiranja sveobuhvatnih analiza političkih, socioekonomskih, ekoloških i bezbjednosnih implikacija novih tehnologija, mapirajući mogućnosti za razvoj inovacionih ekosistema i angažovanje mladih talenata iz Crne Gore, Regiona i šire.