Crna Gora mora biti okrenuta Zapadu i zapadanim vrijednostima, poručio je predsjednik Atlantskog saveza Crne Gore, Savo Kentera na seminaru “EU, Kina i Zapadni Balkan: izazovi i perspektive za dalju integraciju” koji je organizvao Ekonomski fakultet Univerziteta Crne Gore.


Kentera je istakao da je Kina iskoristila sporu reakciju Evropske unije i vrlo vještom diplomatijom se predstavila kao spasilac i to ne samo na Zapadnom Balkanu već i mnogo šire.
On je tokom seminara upozorio da moramo biti vrlo obazriva i da ne smijemo zanemariti ulogu Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije ne samo tokom pandemije COVID-19 i već i u svim drugim situacijama.
Kina ne koristi COVID-19 krizu i infrastrukturne projekte na Zapadnom Balkanu radi zemalja regiona, već radi ulaska u Evropu i sopstvenog pozicioniranja unutar Evropske Unije, istakao je Kentera.
Predsjednik Atlantskog saveza Crne Gore je dodao da Amerika i Evropska unija moraju imati mehanizme da brže reaguju. Ako oni ne budu prisutni na Zapadnom Balkanu onda niko nema pravo da se ljuti ako Kina, Rusija ili neko treći preuzme ovaj dio Zapadnog Balkana, istakao je Kentera.


Što se tiče buduće saradnje između Crne Gore i Kine, Crna Gora mora da gleda ono što je u njenom interesu ne ugrožavajući njen put prema Evropskoj uniji, zaključio je predjsednik Atlantskog saveza Crne Gore .