Filatelistička izložba: Crna Gora i euro-atlantske integracije, 2009