Članovi Atlantskog saveza u posjeti sjedištu NATO-a, 2012