Konferencija: Crna Gora i Partnerstvo za mir, 2006