Konferencija: Dijalog o NATO-u – Zajednički napori na podizanju javne svijesti u CG, 2010