Konferencija: NATO i odnosi sa javnošću, izazovi za JIE i Crnu Goru, 2006