Međunarodna konferencija: Dostignuća u reformi sektora odbrane od crnogorske nezavisnosti, 2008