Međunarodna konferencija Sajber bezbjednost – globalni izazov 21. Vijeka, 2011