NATO predstavnik, Dr. Stefanie Babst u posjeti Atlantskom savezu, 2008