Osnivačka skupština Atlantskog saveza Crne Gore, 2006