Posjeta brodu Ratne mornarice Italije nosaču aviona Cavour, 2014