Predsjednik Atlantskog saveza, dr Savo Kentera u posjeti SAD-u, 2014