Predstavnici političkih partija Crne Gore u posjeti ASCG, 2009