Proslava pet godina od osnivanja Atlantskog saveza, 2011