Radni doručak sa crnogorskim parlamentarcima, 2012