Škola za međunarodnu bezbjednost : Mehanizmi Partnerstva za mir, 2009