Spiker tura Atlantskog saveza u crnogorskim gradovima, 2008