Spiker ture u Bijelom Polju, Beranama, Pljevljima, Žabljaku, Budvi i Tivtu, 2009