Tribina o euro-atlantskim integracijama, Budva, 2011