Tribina o euro-atlantskim integracijama, Kotor, 2011