Vježba članova Atlantskog saveza sa Vojskom CG, 2008