WSW – odnos NATO-RUSIJA,implikacije na Balkan, 2016