Igor Lukšić

Kandidat za generalnog sekretara UN 2016. godine, premijer od 2010. do 2012. godine, zamjenik premijera i ministra vanjskih poslova i evropskih integracija od 2012. do 2016. godine, ministar finansija od 2004. do 2010. godine, poslanik u Skupštini Crne Gore od 2001. do 2003. godine, poslanik Skupštine Srbije i Crne Gore od 2003. do 2006. godine. Trenutno je direktor kompanije PricewaterhouseCoopers (PwC) za Jugoistočnu Evropu. Prof. dr Igor Lukšić je doktorirao na temu ekonomija tranzicije i vanredni je profesor na UDG. Kako je proveo veliki dio svoje karijere u javnom sektoru i obavljao nekolike državne funkcije, prof. dr Lukšić je bio posvećen političkim i ekonomskim slobodama i dao je doprinos mnogim ekonomskim i političkim reformama. On se zalagao za transparentnost, a naročito za dijalog i proaktivan pristup i unutrašnjim i spoljnim odnosima. Dok je bio premijer Crne Gore, otvoreni su pregovori o pristupanju sa Evropskom unijom, a Crna Gora je postala članica Svjetske trgovinske organizacije. Dok je obavljao funkciju ministra finansija, u Crnoj Gori su se sprovodile značajne poreske reforme i reforme upravljanja javnim finansijama, Crna Gora je dobila svoj prvi kreditni rejting, prodala prve evroobveznice i ostvarila veliki napredak kada je u pitanju poboljšanje rangiranja poslovanja. Kao ministar spoljnih poslova, prof. dr Lukšić je bio među ključnim članovima kabineta koji su radili na ispunjavanju uslova za pristupanje NATO, a odigrao je ključnu ulogu u pokretanju inicijative Zapadni Balkan 6. On je oženjen i ima troje djece.