četvrtak, 27. jun 2019.

Hotel Ramada, Podgorica, Crna Gora

Konferencija pod nazivom „Geopolitika na Zapadnom Balkanu: perspektive za region“ koju realizuju Atlantski savez Crne Gore, Ambasada Bugarske i Fondacija Konrad Adenauer, će biti održana 27. juna u hotelu Ramada u Podgorici.

Novi sporovi, linije sukoba, aktuelna i „zamrznuta“ kontraverzna pitanja se pojavljuju dok međunarodni institucionalni i pravni okviri propadaju. Ponovo dolazi do „rata“ u Evropi, ali ne do rata u pravom smislu te riječi, već kao načina razmišljanja – kao pravnog sredstva za rješavanje međunarodnih sukoba. Novi, nedržavni akteri se pojavljuju na međunarodnoj sceni i čine ovu „predstavu“ još kompleksnijom: talas migranata i izbjeglica, međunarodni terorizam, radikalni islam.

U ovom tematskom okviru, cilj konferencije je analiza geopolitičkog razvoja i njegovog uticaja na Balkanu odnosno prepoznavanje regionalnih pozicija i interesa.