Memorandum o saradnji između Atlantskog saveza Crne Gore (ASCG) i Fakulteta poltičkih nauka (FPN), u cilju institucionalnog unapređenja saradnje u aktivnostima i projektima od zajedničkog interesa, potpisali su izvršna direktorica Atlantskog saveza Crne Gore, Azra Karastanović i dekan Fakulteta političkih nauka dr Milan Marković.

Memorandumom su, između ostalog usaglašene aktivnosti u pogledu obuka i radionica u organizaciji ASCG, koje imaju za cilj da omoguće studentima FPN nova teorijska i praktična saznanja. Prva grupa studenata FPN koja je već otpočela internšip program u okviru Digitalnog forenzičkog centra Atlantskog saveza Crne Gore, će imati priliku da u radu sa našim istraživačima stekne vještine i znanja poput osnovnih metoda OSINT istraživanja, sigurnijeg i efikasnijeg pretraživanja na internetu, bržeg prepoznavanja dezinformacija, metodologije i tehnike pisanja analiza. Na kraju internšip programa, studenti će imati priliku da naučeno primjene u praksi kroz pisanje konkretnih analiza.

U želji da jača institucionalne kapacitete i sa otvorenošću da razvija svoju praksu, Atlantski savez Crne Gore će nastaviti da unapređuje saradnju sa relevantnim domaćim i međunarodnim institucijama i partnerima.