Atlantski savez Crne Gore ima zadovoljstvo da bude dio konzorcijuma partnera iz V4 i zemalja Zapadnog Balkana , koji će implementirati projekat „Podizanje svijesti o hibridnim prijetnjama: Jačanje otpornosti na Zapadnom Bakanu“, koji podržava Međunarodni Višegradski fond.

Ovaj projekat je nastao sa namjerom jačanja otpornosti članova civilnog društva iz regiona Zapadnog Balkana. Uslijed uticaju propagande, dezinformacija i hibridnih prijetnji koje podrivaju proces demokratizacije i stabilnost u regionu, a kroz mobilizaciju i aktivaciju organizacija civilnog društva u Zapadnom Balkanu osnažiće se kritičko razmišljanje ljudi, a što je još važnije, podići će se svijest o dezinformacijama, naročito u online prostoru.

Cilj projekta je stvaranje mreže aktivnih budućih lidera iz organizacija civilnog društva koji će djelovati kao multiplikatori u svojim zajednicama, baveći se problemom hibridnih prijetnji i dezinformacija na Zapadnom Balkanu. Osnovni cilj je da se aktiviraju i osnaže kapaciteti mladih lidera iz organizacija civilnog društva koji žele postati vidljivi akteri u borbi protiv dezinformacija i propagande trećih strana.

Zemlje uključene u projekat dijele mnoge sličnosti kada je riječ o problemu širenja dezinformacija, posebno u online prostoru. Hibridne prijetnje povezane sa širenjem dezinformacija i propagande od strane trećih aktera regionalni je problem koji se može efikasnije riješiti kroz međunarodnu saradnju i razmjenu iskustava i najboljih praksi.

Projekat na jedinstven način kombinuje veliko iskustvo implementatora i njihovih partnera. Prije svega, misli se na veliku stručnost u radu kako sa NVO/OCD organizacijama, tako i u radu sa ranjivim grupama ugroženim dezinformacijama, propagandom i hibridnim prijetnjama, a zatim i na iskustvo nekih višegradskih partnera koji rade na razotkrivanju dezinformacija i zlonamjernih lažnih vijesti na internetu koristeći činjenice i kritičko promišljanje i analizu.

Učesnici u ovom projektu će na interaktivan način steći sva potrebna znanja i alate.

Projekt implementira Euroatlantski savjet Sjeverne Makedonije, zajedno sa 9 partnera iz V4 i zemalja Zapadnog Balkana: Strategic Analysis SK, Asociace pro mezinárodní otázky, KIPRED, YATA Albania, Institute of Central Europe, Atlantski savez Crne Gore, Atlantski savjet Srbije, CEID i FSI.