Tema drugog film u sklopu projekta Put u sigurno su migranti koji su zatražili medjunarodnu zaštitu u našoj zemlji.

Pogledajte emotivna svjedočenja ljudi koji su svoju sigurnost našli u Crnoj Gori.

Projekat je podržan od strane kanadske ambasade.