U poslednjem dokumentarnom filmu iz serijala Put u sigurno sagovornici su podijelili sa nama lična iskustva i razloge odlaska na strana ratišta. Film donosi priču iz prvog lica i neposrednog iskustva. Razgovaramo takođe sa nacionalnim koordinatorom za prevenciju i suzbijanje radikalizacije i nasilnog ekstremizma, Draganom Pejanovićem (2018-2020), hafizom Sulejmanom Bugarijem iz Islamske zajednice u Crnoj Gori, koji objašnjavaju fenomene odlaska na strana ratišta, pristup rješavanju pitanja reintegracije povratnika u crnogorsko društvo, mehanizme i načine prevencije radikalizacije i značaj i ulogu dijaloga.

Projekat je podržan od strane kanadske ambasade.