Zoran Keković

Član UO

Prof. dr Zoran Keković redovni je profesor Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu. Od 1998. do 2004. godine radio je kao predavač i istraživač na Višoj školi unutrašnjih poslova u Zemunu. Osnivač je i voditelj (prvog u regionu Zapadnog Balkana) univerzitetskog studijskog programa specijalističkih studija iz oblasti kriznog menadžmenta na Fakultetu bezbednosti od 2005. godine.

Osnivač je i predsjednik Centra za analizu rizika i upravljanje krizama iz Beograda od 2006. godine. Predsjednik je Nacionalne komisije za bezbednost i otpornost pri Institutu za standardizaciju Srbije od 2007. godine. Predstavlja Srbiju u Tehničkom komitetu Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO) za bezbednost i otpornost od 2007. godine. Organizator je i učesnik naučnih i stručnih skupova na temu bezbjednosti, kao i autor većeg broja radova, monografija i udžbenika u oblasti studija bezbjednosti, korporativne bezbjednosti, menadžmenta rizikom i kriznog menadžmenta. Od 2019. godine nalazi se na čelu ogranka Instituta za strateški menadžment rizikom za Jugoistočnu Evropu.

Zoran Kekovic

Prof. Dr. Zoran Keković is a full professor at the Faculty of Security Studies, University of Belgrade. From 1998 to 2004, he worked as a lecturer and researcher at the Internal Affairs College in Zemun. He is the founder and head of the university postgraduate program (the first in the Western Balkans region) in crisis management at the Faculty of Security Studies since 2005.

He is the founder and president of the Center for Risk Analysis and Crisis Management in Belgrade since 2006. He has been the President of the National Mirror Committee for Security and Resilience at the Institute for Standardization of Serbia since 2007. He has been representing Serbia in the Technical Committee of the International Organization for Standardization (ISO) for Security and Resilience since 2007. He organizes and participates in scientific and professional conferences on security and is the author of numerous studies, monographs, and textbooks in -security studies, corporate security, risk management, and crisis management. Since 2019, he has been the head of the Southeast Europe branch of the Institute for Strategic Risk Management.

Prijavite se na Newsletter