Misija

Misija Atlantskog saveza Crne Gore je pružanje značajnog doprinosa jačanju demokratije, bezbjednosti i stabilnosti u Crnoj Gori i regionu, kroz organizovanje i koordinaciju naučno-istraživačkih aktivnosti u oblastima odbrane, bezbjednosti i diplomatije.

Zahvaljujući toj misiji i aktivnostima u njenoj realizaciji, Atlantski savez Crne Gore je postao vodeći think tank u zemlji, koji kroz svoje projekte i analize otvara dijalog i pokreće diskusije o ključnim međunarodnim pitanjima i procesima, posebno na sjeverno-atlantskom prostoru i u regionu Jugoistočne Evrope.

Naše vrijednosti

Pristup
U Atlantskom savezu Crne Gore vjerujemo u važnost integracije teorije i prakse kako bismo ostvarili svoju misiju. Kroz inovativne pristupe složenim društveno-političkim izazovima razvijamo politike i ideje zasnovane na činjenicama i čvrstim principima.

Ovaj koncept nam je pomogao da ostvarimo mjerljiv i održiv uticaj koji doprinosi opštem dobru svih građana i institucija direktno ili indirektno uključenih u naš rad.
.
Ekspertiza
Od svog osnivanja, Atlantski savez Crne Gore realizuje brojne projekte u oblastima bezbjednosti i odbrane, i kroz njih generiše ideje za djelovanje na nivou politika.

U tom kontekstu, objavili smo više od 150 publikacija i analiza na različite teme koje se tiču bezbjednosti, stabilnosti i demokratije. Naše iskustvo, stručnost i znanje omogućavaju nam da proširimo obim djelovanja i kreiramo politike u različitim oblastima.
.
Umreženost i uticaj
Napori Atlantskog saveza Crne Gore usmjereni su pružanju podrške donosiocima odluka, profesionalcima u oblasti bezbjednosti, akademskoj zajednici, medijima, mladima i građanima Crne Gore.

Naši programi izgradnje kapaciteta imaju za cilj opremanje pojedinaca i organizacija znanjem, vještinama i alatima potrebnim za doprinos razvoju sigurnijeg, demokratskog i prosperitetnijeg društva.
.
Obrazovanje
Atlantski savez Crne Gore predvodi posvećen tim stručnjaka, vanjskih konsultanata i istaknutih eksperata, uz strateška partnerstva i saradnju sa širokom mrežom regionalnih i međunarodnih organizacija.

Našu ekspertizu priznaju institucije i organizacije iz zemlje i inostranstva, što potvrđuje naše aktivno učešće i angažman u brojnim Vladinim radnim grupama i konsultacionim timovima koji rade na predlaganju, formulisanju i sprovođenju strateških planova vezanih za pitanja sigurnosti i odbrane u Crnoj Gori.
.
Mladi
Atlantski savez Crne Gore posvećen je promociji aktivnog uključivanja mladih u društveno-politički život kroz različite aktivnosti.

Organizacija mladih Atlantskog saveza Crne Gore – YATA Montenegro uključuje svoje članove u brojne aktivnosti u Crnoj Gori i inostranstvu, među kojima su posjete relevantnim institucijama, prisustvovanje seminarima i školama, kao i učešće na međunarodnim konferencijama.
.
Identitet
Istaknuta prepoznatljivost Atlantskog saveza Crne Gore svjedoči o tome da smo kroz nepokolebljivu posvećenost izvrsnosti u oblastima kojima se bavimo uspjeli da privučemo širok spektar nacionalnih i međunarodnih partnera.

Naša dugotrajna partnerstva sa donosiocima odluka, predstavnicima diplomatskog kora, međunarodnim organizacijama, nevladinim organizacijama, akademskom zajednicom i medijima su od suštninskog značaja u izgradnji našeg ugleda kao pouzdanog izvora informacija i značajnog aktera u oblikovanju budućnosti Crne Gore i regiona Jugoistočne Evrope.
.

ASCGTV

#ascg

PRESSCENTAR

Pratite nas:
Naše vrijednosti
Prijavite se na Newsletter