Azra Karastanović

Izvršna direktorica

Azra Karastanović je izvršna direktorica Atlantskog saveza Crne Gore od 2022. godine. U Atlantskom savezu Crne Gore je zaposlena od 2014. godine gdje je bila zadužena za razvoj i implementaciju programa i projekata, između ostalog i 2BS Foruma vodeće političko-bezbjednosne platforme Atlantskog saveza na visokom nivou. Prije dolaska u ASCG radila je u Centru za međunarodne odnose Crne Gore. Njen raniji rad uključuje angažman u Centru za demokratsku tranziciju (CDT) kao i u Odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu u Skupštini Crne Gore. Bila je član Radne grupe za pripremu Pregovaračkog poglavlja 31 – Vanjska, bezbjednosna i odbrambena politika procesa integracije Crne Gore u EU (2018-2020). Učestvovala je u raznim programima u Evropi i SAD, među kojima i International Visitors Leadership Program (IVLP) američkog Stejt Departmenta. 

Karastanović je diplomirala na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore u oblasti međunarodnih odnosa i diplomatije, gdje trenutno radi na magistarskoj tezi. Redovno objavljuje članke, političke radove i analize o raznim pitanjima bezbjednosti i međunarodnih odnosa s fokusom na Crnu Goru.

Azra Karastanović
Prijavite se na Newsletter