Centar za obuku Danilovgrad: Od nacionalnog do regionalnog centra

Jedina ustanova koja u Crnoj Gori nudi obuku i usavršavanje vojnog kadra je Centar za obuku u Danilovgradu. Moderna zgrada, koja je renovirana prošle godine, može da primi 100 polaznika. Nalik kampovima u inostranstvu Centar je opremljen najmodrenijom tehnikom za različite vrste obuka. Ova ustanova posjeduje sve što je potrebno jednom pripadniku Vojske Crne Gore da dođe do čina oficira.

Pored obuke fizičke spremnosti, različtih vrsta kurseva, učenja stranih jezika, informatike – vojnicima je obezbijeđen smještaj kao i prostorije za odmor i video nadzor. Centar se sastoji iz tri nivoa, ukupne površine 2.700 metara. Na prvom nivou su spavaone, na drugom kabineti, učionice za obuku, a na trećem kancelarije za zaposlene, multimedijalna sala i brojne sale za sastanke.

Pukovnik Željko Žegarac, komandant Centra za obuku VCG objašnjava da je ova ustanova savremeni Centar, u kojem će se obučavati vojnici po ugovoru za početne dužnosti, usavršavati kroz razne kurseve profesionalni vojnici i vršiti obuka za mirovne misije.

„U Centru ćemo nastojati da školujemo novog pripadnika Vojske, sposobnog da odgovori budućim izazovima. Zbog toga je veoma bitno sprovesti tzv. program “treniraj trenera”, odnosno stvoriti dobre instruktore obuke. U tom smislu smo već izradili planove za iduću godinu, koji pored obuke pojedinaca predviđaju i značajno povećanje učešća u vježbama po NATO standardima. Centar je namijenjen za izvođenje teorijske i praktične obuke sa vojnicima dobrovoljicima i vojnicima po ugovoru, realizaciju i razvijanje kurseva sa podoficirima, oficirima i vojnicima, obuku pripadnika vojske za učešće u međunarodnim misijama podrške miru i učenje stranih jezika“, kaže Žegarac i objašnjava da je kroz Centar do sada prošlo 160 vojnika po ugovoru.

Kaže da se u Centru vrši osposobljavanje vojnika po ugovoru koji su odslužili vojni rok za prijem i izvršavanje zadataka u jedinicama Vojske Crne Gore, kao i vojnika po ugovoru koji nisu završili vojni rok. U Centru se takođe planiraju i realizuju aktivnosti sa oficirima, podoficirima i vojnicima za obavljanje dužnosti u Vojsci Crne Gore.

Žegarac tvrdi da se svi kursevi izvode u skadu sa najsavremenijim standardima.

„Za kurseve engleskog jezika upravo nabavljamo softver, koji će omogućiti učenje jezika u skladu sa NATO standarima, dok smo literaturu već dobili. Obuka se izvodi na principima oksfordskog centra. Ubrzo će početi obuka u informatičkom kabinetu, koji je u poptpunosti opremljen. Ostaje da se opremi kabinet veze, inžinjerije, simulacioni centar, kabinet topografije, kao i biblioteka, tvrdi naš sagvornik.

Žegarac objašnjava na koji način se vrši obuka pripadnika Vojske Crne Gore.

“Obuka vojnika po ugovoru vrši na sledeći način: po završenoj srednjoj školi kandidat se javlja na konkurs za pripadnike VCG, sklapa ugovor i šalje se u Centar na kurs opšte osnovne obuke, koji traje 2 mijeseca. Poslije završenog kursa vojnik se vraća u svoju matičnu jedinicu i tamo realizuje secijalističku obuku. On dalje na vojničkim dužnosti radi 3-4 godine. Ukoliko se dokaže kao jedan od najboljih komandir ga šalje ponovo u Centar na osnovni podoficirski kurs, koji uključuje i obuku u rukovođenju. Poslije završenog kursa ponovo se vraća u jedinicu i unapređuje se u čin vodnika. Poslije toga obavblja dužnost komiandira odjeljenja u trajanju 2-4 godine. Ukoliko želi dalje usavršavanje i komandir ga preporuči, opet se vraća u Centar na napredni podoficirski kurs. Poslije uspješno završenog naprednog kursa, takvi podoficiri stiču mogućnost za dalje napredovanje u službi. Drugačije su vrste obuke za oficire VCG koji su se na konkurs javili sa fakultetom, a nikada nijesu služili vojsku. U suštini, oni su naš najveći izazov, jer su civili. Oni sklapaju ugovor sa VCG, dolaze u Centar, i njihova obuka traje tri mjeseca. Kada završe osnovnu obuku unapređuju se u čin potporučnika i vraćaju u svoje jednice gdje nastavljaju stručnu specijalističku obuku”, kaže Žegarac.

On tvrdi da se priprema pripadnika VCG za mirovne misije u Centru sastoji od podizanja fizičke spremnosti i učenja stranih jezika.U Centru se, za sada, priprema njih 80, kaže Žegarac.

On kaže da Centar nudi brojne mogućnosti za podizanje fizičke spremnosti: “Imamo savremeni atletski stadion, stazu prepeka od 500m, kao i moderno strelište kojim se posebno ponosimo.”

Centar je aktivan i u međunarodnoj vojnoj saradnji.

U saradnji sa Mobil trening timom Združene komande NATO-a iz Napulja prošle godine su realizovana tri kursa, sa pripadnicima Nacionalne garde Mejna dva seminara i sa Dočasničkom školom iz Hrvatske realizovan je napredni podoficirski kurs, zaključuje Žegarac i najavljuje da imaju ambicije da ova ustanova u bliskoj budućnosti postane regionalni centar koji će pripadnicima vojnih snaga iz okruženja nuditi obuku i usavršavanje.

Piše: Marija Jovićević

Podijelite na:

Povezani članci

Put Crne Gore ka EU: Navigacija istočno-zapadnim struja...
Autorski tekst Azre Karastanović, izvršne direktorice Atlantskog saveza Crne Gore, objavljen u časopisu "Vanguardia Dossier" br. 91 (april-jun 2024)
Kratka istorija NATO saveza i pristupanje Crne Gore
U četvrtak, 4. aprila 2024. godine, obilježavamo 75 godina od osnivanja NATO saveza
Prijavite se za Nagradu za etičko novinarstvo
Međunarodna organizacija ARTICLE19 i Atlantski savez Crne Gore pozivaju novinare da se do 12. aprila prijave za nagradu za etičko novinarstvo
Čestitka Švedskoj povodom pristupanja NATO-u
Čestitku je ambasadorki Kraljevine Švedske uputila predsjednica Atlantskog saveza Crne Gore, prof. Milica Pejanović-Đurišić
Građani dali preporuke za reformu procesa odlučivanja
U projektu je učestvovalo 50 građana iz cijele Crne Gore, prethodno odabranih po principu reprezentativnog uzorka, a diskusijama je upravljalo 10 moderatora
Centar za obuku Danilovgrad: Od nacionalnog do regionalnog centra
Prijavite se na Newsletter