Tag: Vojska

Zaboravljeno bojište
Kao odbrambeni ataše, stacioniran u Beogradu, bio sam fasciniran kada sam saznao za humanitarnu intervenciju BAF na Breznima, ovu malu, herojsku epizodu u operativnoj saradnji između Britanije i jugos...
Za budućnost - kadeti crnogorske vojske
Kako u Crnoj Gori nema vojnih akademija, kadar se školuje u inostranstvu, njih 32. Trenutno se po 13 kadeta nalazi u Grčkoj i Srbiji, četiri u Njemačkoj, a dva u SAD.
Svjedok sam napretka u razvoju crnogorskog odbrambenog ...
Razgovor sa potpukovnikom Terje Haaverstadom, odbrambenim atašeom za Crnu Goru, 2006-2010.
Koncept operativnih sposobnosti
Iskustva pokazuju da savremene vojne operacije zahtijevaju da vojnik bude visoko obučen i široko obrazovan, a težište u obučavanju će biti na savremenim vojnim operacijama, odnosno operacijama podrške...
Razvoj novih programa
Kako bi izašla na kraj sa novom geopolitičkom realnošću u regionu, Crna Gora mora ponovo da razmotri svoje upravljanje morskim prostorom, sa glavnim fokusom na to da aktivnosti u morskom prostoru ne n...
Opsežne pripreme
Istorija nam govori da su se crnogorski vojnici, pod komandom Mašana Božovića, vratili kući poslije skoro dvije godine službovanja na Kritu, izvršivši svoju misiju časno i uspješno. Nemam nikakvih sum...
Promjene su neminovne
"Naši momci su se snašli jako dobro. Stvoren je jak kolektivni duh i veliko drugarstvo. Moral je izuzetno visok i zatekao sam stanje bolje nego što sam mogao da pretpostavim. I ranije sam tvrdio da je...
Vojna saradnja između Holandije i Crne Gore
Kraljevina Holandije već godinama ima vojne izaslanike u Crnoj Gori. Tokom godina je uspostavila dobru saradnju sa Ministarstvom odbrane i oružanim snagama Crne Gore. Ovi odnosi su formalizovani u vid...
Mađarska iskustva: priprema tima VCG za Avganistan
Novembar je 37 pripadnika Vojske Crne Gore provelo u Mađarskoj. Naporan rad, obuka i provjera znanja i vješ????na samo su priprema za ono što ih čeka u Avganistanu
Crna Gora pozvana u Akcioni plan za članstvo u NATO
NATO, za razliku od EU, nema jasno definisane kriterijume za ulazak neke zemlje u punopravno članstvo. U Studiji o proširenju NATO-a utvrđeni su uslovi koje bi potencijalna zemlja članica trebala ispu...
Individualna prošlost – zajednička budućnost
Sa vojne tačke gledišta, Crna Gora je puno toga uradila za kratak vremenski period, od svoje nezavisnosti, i postaje jak i pouzdan partner Sjedinjenih Američkih Država i Alijanse
Vojska
Prijavite se na Newsletter