Nema vremena za san na lovorikama

Autor: admiral Dragan Samardžić, načelnik Generalštaba Vojske Crne Gore (objavljeno u magazinu “Bezbjednost” broj 9)

Od pozivnice do punopravnog NATO članstva

Vjerovatno da još nijesmo svjesni uspjeha kojeg je jedna mala Crna Gora za kratko vrijeme ostvarila. U Ministarstvu odbrane i vojsci Crne Gore nemamo vremena da spavamo na lovorikama, čak naprotiv, duži period smo se pripremali za ovaj trenutak i za obaveze koje nas očekuju nakon pozivnice. Sve što smo radili u zadnje vrijeme bilo je posvećeno i usmjereno ka NATO članstvu.

U tom procesu smo kreirali i Strategijski pregled odbrane 2013. godine i viziju razvoja Vojske Crne Gore, kao dijela kolektivnog sistema bezbjednosti, te smo u tom duhu postavili novu organizaciju vojske. Prioritete u sticanju potrebnih sposobnosti kreirali smo u skladu sa potrebama nacionalne i kolektivne bezbjednosti i pri tome maksimalno koristili raspoložive NATO mehanizme i bogatu bilateralnu saradnju, u cilju sprovođenja kvalitetne obuke i modernizacije vojske, što je rezultiralo značajnim unapređenjem interoperabilnosti kompletnog odbrambenog sistema.

Kroz razmjenu iskustava sa nadležnim NATO strukturama, Slovenijom i Hrvatskom, identifikovali smo obaveze Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore u periodu od dobijanja pozivnice do punopravnog članstva i izvršili potrebne pripreme, kako bi na najbolji način odgovorili predstojećim kompleksnim obavezama.

Osim dokumenata, trebaće nam i ljudi

Ulazak države u kolektivni sistem bezbjednosti odvija se u dvije osnovne faze: faza pristupanja (Accession) i faza integrisanja (Integration), s tim što se faza integrisanja nastavlja i nakon punopravnog članstva u NATO i taj period, u kojem je potrebno izvršiti integraciju države u kolektivni sistem bezbjednosti, prosječno traje oko 5 godina.

Odmah poslije praznika, u januaru mjesecu, započeće faza pristupanja, u kojoj će, u prvom dijelu pregovora, težište za vojsku Crne Gore biti na usaglašavanju vojnih pitanja: planovi doprinosa NATO vođenim operacijama, doprinos NATO komandnoj strukturi (NCS), doprinos NATO snagama za odgovor (NRF) i strukturi NATO snaga (NFS), što u osnovi predstavlja ključni doprinos sistemu kolektivne bezbjednosti. Mi smo već izradili projekcije po svim ovim pitanjima, koje su ocijenjene realnim i u fazi smo formiranja timova za pregovore.

U drugom dijelu, faze pristupanja, težište u pregovorima biće na odbrambenim pitanjima:

  • Prilagođavanje nacionalnog procesa odbrambenog planiranja NATO procesu odbrambenog planiranja (NDPP) – identifikacija zahtjeva i potreba za izmjenama strateških dokumenata, zakonske regulative, planskih dokumenata i usvajanjem standarda;
  • Planovi za integrisanje sistema za nadzor mora i sistema za nadzor VAP-a u NATO sistem (Sea Surveillance i NATINAMDS);
  • Planovi zaštite VAP-a – određivanje prema načinu zaštite VAP-a (Air Policing – na bilateralnoj/multilateralnoj osnovi ili u okviru NATO Air Policing-a) i identifikacija zahtjeva kritičnih sposobnosti;
  • Uvođenje sistema zaštićene komunikacije sa NATO.

Takođe, za svaku navedenu oblast potrebno je formirati pregovaračke timove.

U čitavom ovom procesu tijesno ćemo sarađivati sa političkim i vojnim tijelima NATO, od kojih ćemo dobiti adekvatne preporuke, usmjerenja i pomoć, kako bi se kompletan proces pridruživanja i integracije realizovao u najkraćem mogućem vremenu.

Što se tiče Vojske Crne Gore, najviše ćemo biti usmjereni na rad sa Strategijskom komandom za transformaciju (ACT), koja je nadležna za realizaciju obje faze (pridruživanja i integracije), koja će usaglašene stavove iz pregovaračkog procesa pretočiti u planove za realizaciju procesa. Dakle, uz pomoć ACT kreiraće se Plan integracije, nakon čega će Komanda za transformaciju usvojiti Plan podrške, kojim će se definisati način podrške ACT-a za realizaciju našeg Plana integracije.

Osim ACT-a u proces će biti uključeni i ostali organizacioni djelovi NATO, a naročito za Vojsku bitna nadležna regionalna komanda – Združena komanda iz Napulja (JFC Naples), koja će nam prućiti podršku u procesu pridruživanja i integracije na operativnom i taktičkom nivou, pomoć pri izradi jednogodišnjih planova integrisanja i praćenja realizovanih aktivnosti i dostignutog stepena ispunjenja planiranih ciljeva.

Sumarno, u fazi integracije koja je višegodišnji proces, na osnovu usvojenog „glavnog“ Plana integracije, izrađuju se godišnji planovi integrisanja na osnovu kojih se planiraju, realizuju i prate sve dogovorene aktivnosti, te se na osnovu analiza kreiraju naredni planovi. Na nivou Ministarstva odbrane biće formiran „centralni“ tim koji će se baviti Planom integracije, pratiti i koordinirati sve aktivnosti za njegovu efikasnu implementaciju.

Svakako, da bi adekvatno odgovorili svim ovim obavezama biće potrebno što prije kadrovski ojačati našu misiju pri NATO i formirati nacionalna vojna predstavništava pri Strateškoj komandi za transformaciju – ACT i Strateškoj komandi za operacije – ACO. Uskoro će trebati odrediti nacionalne predstavnike koji će nas zastupati u radu NATO tijela (komiteti, odbori, radne grupe…), a nakon završetka faze pristupanja popuniti mjesta u NATO komandnoj strukturi u skladu sa do- govorenom projekcijom i dinamikom.

Ministarstvo odbrane je unaprijed razmišljalo o ovim obavezama i u novousvojenoj sistematizaciji predvidjelo proširenje misije u Briselu i otvaranje mjesta nacionalnog vojnog predstavnika u Norfoku (ACT), te će ta mjesta prioritetno popuniti, što će omogućiti adekvatno pokrivanje svih obaveza Ministarstva odbrane i vojske Crne Gore u navedenim procesima pristupanja i integracije.

Za Crnu Goru je veoma bitno da fazu pristupanja što prije završi, kako bi zauzeli svoju stolicu „posmatrača“ u NATO, do punopravnog članstva.

Prisustvo sastancima NATO na raznim komitetima i u raznim forumima, a posebno na NAC (The North Atlantic Council) i MC (The Military Committee), biće od velike koristi za Crnu Goru u pripremi za punopravno članstvo. Biće to neprocjenjivo iskustvo za naše predstavnike pri misiji NATO koji će većinom pratiti ovaj rad, ali svakako i za naše političko i vojno rukovodstvo, jer će Crna Gora od trenutka punopravnog članstva aktivno učestvovati u procesu planiranja i donošenja odluka NATO.

Mijenjaće se Crna Gora, ali i NATO

Imajući u vidu da će se sve ovo dešavati u vremenu kompleksnih međunarodnih odnosa, kada se NATO i čitav svijet suočava sa širokim spektrom savremenih izazova, kao što su terorizam i radikalne religijske ideologije, hibridno ratovanje, sajber terorizam, masovne migracije stanovništva i slično, bićemo u prilici, prvo da pratimo, a kasnije i da direktno učestvujemo u kreiranju odluka i rješavanju bezbjednosnih izazova.

Svakako biće to period kada će i NATO morati izvršiti značajne transformacije, u pravcu unapređenja sposobnosti za brzo reagovanje, kako na političkom, tako i na vojnom nivou. Biće to dobra prilika da i Crna Gora uoči kritične tačke, normativno doradi sistem kompletne bezbjednosti, unaprijedi vojne i obavještajne sposobnosti, podigne nivo zaštite bezbjednosnog sistema, kadrovski ojača i spremno dočeka punopravno članstvo.

Očekuje nas interesantno vrijeme, vrijeme puno izazova, koje zahtijeva, prije svega, puno učenja, posvećenosti, usmjerenosti ka cilju, a rezultati će biti od opšte koristi za Crnu Goru i omogućiće dugoročnu stabilnost i prosperitet.

Podijelite na:

Povezani članci

Put Crne Gore ka EU: Navigacija istočno-zapadnim struja...
Autorski tekst Azre Karastanović, izvršne direktorice Atlantskog saveza Crne Gore, objavljen u časopisu "Vanguardia Dossier" br. 91 (april-jun 2024)
Kratka istorija NATO saveza i pristupanje Crne Gore
U četvrtak, 4. aprila 2024. godine, obilježavamo 75 godina od osnivanja NATO saveza
Prijavite se za Nagradu za etičko novinarstvo
Međunarodna organizacija ARTICLE19 i Atlantski savez Crne Gore pozivaju novinare da se do 12. aprila prijave za nagradu za etičko novinarstvo
Čestitka Švedskoj povodom pristupanja NATO-u
Čestitku je ambasadorki Kraljevine Švedske uputila predsjednica Atlantskog saveza Crne Gore, prof. Milica Pejanović-Đurišić
Građani dali preporuke za reformu procesa odlučivanja
U projektu je učestvovalo 50 građana iz cijele Crne Gore, prethodno odabranih po principu reprezentativnog uzorka, a diskusijama je upravljalo 10 moderatora
Nema vremena za san na lovorikama
Prijavite se na Newsletter