General Džon Libi o VCG: Partnerstvo za budućnost

Intervju: general Džon Libi, komandant Nacionalne garde države Mejn (objavljeno u magazinu “Bezbjednost” broj 5)

Crnogorska Vojska je napravila značajan napredak u modernizaciji, usavršavanju komandnog kadra i usvajanju NATO modela u novoj strukturi vojske, ocijenio je komandant Nacionalne garde države Mejn general Džon Libi.

U intervjuu za magazin „Bezbjednost“ tokom nedavne posjete Podgorici, general Libi je poručio da  Crna Gora i njena Vojska mogu da računaju na značajnu pomoć Mejna, i najavio da će se saradnja sa tom državom SAD u okviru Programa državnog partnerstva proširiti i na turizam, ekonomiju, univerzitet, policiju i sistem civilne zaštite.

– Program državnog partnerstva je započeo 1993. godine, i tada je to bio način za države i jedinice nacionalnih gardi da pomognu u  demokratijama u razvoju. Prvi partnerski program ustanovljen je između Mičigena i Latvije. Od tada imamo 61 program partnerstva država SAD  sa drugim zemljama, uključujući i ovo između  Mejna i Crne Gore. U početku je državno partnerstvo bilo namjenjeno  vojno-vojnoj saradnji, ali se vremenom proširilo i na civilno-civilnu saradnju. A to planiramo i u Crnoj Gori. 

Kako vidite saradnju sa Crnom Gorom,  posebno sa Vojskom CG?

LIBI: Naša saradnja  je izvanredna. Od trenutka kada je Crna Gora proglasila nezavisnost, crnogorska Vojska radi dugo i naporno na svom reformisanju,  kako bi postala onakvom  kakvu civilne vlasti žele da vide. A mi smo dio tog procesa od novembra 2007. godine. Za to vrijeme od kada  radimo sa njima postigli su značajan napredak u razvoju profesionalnih snaga, nekih tehničkih znanja koja su im potrebna, i posebno u razvoju komandnog kadra. Napredak je postignut i u unapređenju  podoficirskog kadra.

Koji su prioriteti u saradnji Nacionalne garde države Mejn i Crne Gore u narednom periodu?

LIBI: Dok smo  razgovarali  sa zvaničnicima Ministarstva odbrane Crne Gore,  tim za obuku sastavljen od tri vojna policajca iz Mejna počeo je  rad sa jedinicom Vojne policije VCG.  Obučavaće ih u nekim taktikama i tehnikama koje koriste jedinice vojne policije u američkoj vojsci. Takođe, bićemo domaćini crnogorskoj delegaciji početkom marta, koja dolazi da posmatra neke od naših treninga. Posebno ćemo se fokusirati na to kako pripremamo naše vojnike, medicinski i sa ličnog stanovišta, da budu spremni za recimo, Avganistan i Irak. To je ono što ćemo sigurno  raditi u skoroj budućnosti.

Uostalom, svaka od ovih posjeta je prilika da sjednemo zajedno i vidimo kakve su nam još mogućnosti za vojnu saradnju. Primjera radi, razgovarao sam sa crnogorskim ministrom odbrane da možda postoji mogućnost za saradnju inžinjerskih jedinica. Da se obučavaju sa našim inžinjerskim jedinicama koje idu u Njemačku ovog ljeta na šest sedmica. Mi bismo željeli da pozovemo neke crnogorske inžinjerce da se obučavaju sa nama u Njemačkoj. To je ono što se tiče nekih skorih planova u vojno-vojnoj saradnji.

A jedan od glavnih ciljeva, svrha ove posjete je to što guverner države Mejn planira da posjeti Crnu Goru u julu ove godine. Zamolili smo našu ambasadu ovdje da nam pomogne da identifikujemo nekoliko oblasti u kojima bi Crna Gora željela pomoć, vezano za civilno-civilnu saradnju. Tokom posjete Crnoj Gori sreo sam se zvaničnicima u oblasti civilne zaštite, sa zvaničnicima Univerziteta Crne Gore. Razgovarali smo sa ljudima iz turizma, onima iz oblasti ekonomskog razvoja, kao i ljudima iz crnogorske policije. Probaćemo da za predstavnike svih tih pet sektora obezbijedimo susret sa guvernerom kad dođe u julu, kako bi započela saradnja u oblasti turizma, ekonomije, univerziteta Mejna i Crne Gore, policije i civilne zaštite.

Po Vašem mišljenju, da li nivo saradnje Mejna i Crne Gore može biti bolji u ovom momentu?

LIBI: Ne vidim kako bi mogao biti bolji. Ali da podsjetim, naša uloga ovdje je da pomognemo VCG u dostizanju njenih ciljeva. Tako da zajednički razvijamo programe saradnje. Mi ne određujemo sami tu saradnju već podržavamo ideje i razvijamo ih zajedno sa našim partnerima. Riječ je o izuzetnom partnerstvu. Razgovarao sam sa drugim državama koje imaju mnogo zrelija partnerstva, koja traju mnogo duže. Oni ne razgovaraju sa svojim partnerima sa istom jasnoćom i istim uzbuđenjem kao što viceadmiral Samardžić i ja razgovaramo o našem partnerstvu. Imamo veoma dobru ličnu saradnju i odlične  profesionalne odnose. 

Ne vidim kako bi  ovo partnerstvo moglo da bude bolje,  možda jedino u smislu da imamo više razmjena. To ipak zavisi od  resursa kojima raspolažemo i vremena.  Ipak mislim da postižemo cilj najviše koliko je u ovom momentu moguće. 

Kako vidite trenutno stanje u crnogorskim oružanim snagama?

LIBI: Imam veliko poštovanje za viceadmirala Samardžića (načelnik Generalštaba VCG, prim.aut.). On  radi odličan posao. Za vrijeme koje smo proveli zajedno vidio sam kako je unaprijedio svoj oficirski kadar, ali i profesionalni sastav, a u cilju da se sve više približe NATO modelu. Crna Gora ima jednog kadeta na Pomorskoj akademiji u SAD, nekoliko oficira srednjeg ranga je takođe na Generalšatabnom koledžu u SAD. Vicedmiral  definitivno koristi priliku da se njegov komandni tim, i na oficirskom i na podoficirskom nivou, školuje po NATO modelu. 

Dao sam mu garancije za jednu stvar. Ako je Crna Gora odlučna u tome šta su njeni strateški ciljevi u izgradnji vojske u budućnosti sa odgovarajućom veličinom i strukturom, i ako je odlučna da dostigne te ciljeve, onda je naš posao da vam pomognemo u tome na svaki mogući način.  Posao je Crne Gore da definiše šta su joj strateški ciljevi i kakva će biti struktura njenih oružanih snaga. Moj zadatak je da pomognem sve što mogu i posvećen sam tome potpuno.

Da ste na mjestu viceadmirala Samardžića u ovom momentu, šta biste vi uradili? Da li biste donijeli neke druge odluke?

LIBI:  Apsolutno ne! Ostao bih na istom kursu. On ima odličnu viziju oko novog brigadnog koncepta vojske. Razgovarali smo o tom novom konceptu i kako mi možemo da se uklopimo u to. Viceadmiral daje oficirskom i podoficirskom koru svaku moguću priliku da se edukuju van zemlje, da steknu inostrano iskustvo. Razgovarali smo i o učestvovanju u zajedničkim vježbama, posebno onoj iz oblasti civilne zaštite i vanrednih situacija koja će biti u junu. 

Ključna stvar je da mislim da on radi odličan posao. I da sam na njegovom mjestu i jedan dan ne bih mijenjao kurs koji je zauzeo u Vojsci Crne Gore.

Nacionalna grada države Mejna i VCG su približno iste brojčane veličine, 2.000 odnosno 2.400 pripadnika. Koje su razlike među njima u strukturi, obuci, opremi…?

LIBI: Ima svega nekoliko razlika u smislu strukture. VCG ima pješadiju, inžinjerce, vojnu policiju, ja imam iste te discipline. Ipak, ja imam neke stvari za koje znam da bi viceadmiral Samardžić želio da ima u svojoj vojsci – višenamjenske helikoptere. To je nešto što mislim da treba Crnoj Gori, razgovarali smo o tome ranije. Takvi helikopteri obezbjeđuju mnogo mogućnosti. Imaju velike vojne sposobnosti, ali i mnogo mogućnosti za upotrebu u civilnoj zaštiti. Sa nama je ovdje i predstavnik odjeljenja za zaštitu šuma iz Mejna koji radi sa vašom službom za zaštitu glavnog grada. Mi te helikoptere intenzivno koristimo za vatrogasnu zaštitu, a osim toga, upravo su se vratili iz Iraka gdje su bili angažovani. Imam 15 helikoptera tipa „Black Hawk“, koji su  vrlo upotrebljivi u slučaju vanrednih situacija, ali imaju i veliku sposobnost u evakuaciji sa bojnog polja. 

Velika razlika između VCG i Nacionalne grade Mejna je što mi u gardi, kao i u ostalim državama SAD, imamo dvije misije. Mi odgovaramo našem guverneru na dnevnoj bazi, i odgovaramo našem predsjedniku kada smo angažovani u federalnim misijama, recimo u Avganistanu ili Iraku. Tako da mi radimo  i za državu Mejn i za Vladu SAD.  I crnogorska Vojska će do izvjesnog stepena  imati lokalne i inostrane misije.  Pričali smo takođe tokom ove posjete, a razgovaraćemo dataljnije i tokom sljedeće posjete Crnoj Gori, o ulozi Vojske CG u odgovoru na civilne vanredne situacije.

Pomenuli ste višenemjenske helikoptere, ali ne i pitanje vojnog budžeta za te nabavke. Crna Gora u ovom momentu ne može da priušti takve, i toliki broj helikoptera?

LIBI: Potpunu ste u pravu, i ja to razumijem. Sredstva koja ja imam za tu namjenu su znatno veća nego sredstva koja viceadmiral Samardžić ima na raspolaganju za to. To je rezultat  svega onoga  o čemu  smo već pričali –  razvoju vašeg turizma i ekonomije. Kad se to sve postigne, rezultat će biti da ćete imati više sredstava  za Vojsku i viceadmiral će imati helikoptere. Mada, činjenica je da to nije baš tako jednostavno. 

Razgovarala: Dušica Tomović

Podijelite na:

Povezani članci

Put Crne Gore ka EU: Navigacija istočno-zapadnim struja...
Autorski tekst Azre Karastanović, izvršne direktorice Atlantskog saveza Crne Gore, objavljen u časopisu "Vanguardia Dossier" br. 91 (april-jun 2024)
Kratka istorija NATO saveza i pristupanje Crne Gore
U četvrtak, 4. aprila 2024. godine, obilježavamo 75 godina od osnivanja NATO saveza
Prijavite se za Nagradu za etičko novinarstvo
Međunarodna organizacija ARTICLE19 i Atlantski savez Crne Gore pozivaju novinare da se do 12. aprila prijave za nagradu za etičko novinarstvo
Čestitka Švedskoj povodom pristupanja NATO-u
Čestitku je ambasadorki Kraljevine Švedske uputila predsjednica Atlantskog saveza Crne Gore, prof. Milica Pejanović-Đurišić
Građani dali preporuke za reformu procesa odlučivanja
U projektu je učestvovalo 50 građana iz cijele Crne Gore, prethodno odabranih po principu reprezentativnog uzorka, a diskusijama je upravljalo 10 moderatora
General Džon Libi o VCG: Partnerstvo za budućnost
Prijavite se na Newsletter