“Pozivnica za članstvo u NATO je rezultat napornog rada mnogih ljudi”

Nakon što je Crna Gora 2. decembra dobila poziv za članstvo u NATO, američka ambasadorka u podgorici, Margaret En Uehara, ukazuje da NATO jeste veoma važno pitanje za Crnu Goru, ali ističe i da postoje i druga politička pitanja o kojima, takođe, treba diskutovati.

Koji uslov je ključno doprinio da NATO uputi pozivnicu za članstvo Crnoj Gori? 

Pozivnica je rezultat napornog rada mnogih ljudi ovdje u Crnoj Gori. Nakon samita u Velsu, saveznici su počeli intenzivirani i fokusirani dijalog sa vladom. NATO je želio da vidi stalni napredak reformi vojske, bezbjednosnog sektora i vladavine prava, kao i povećanje podrške javnosti. Crna Gora je ostvarila značajan napredak u tim oblastima. Pozivnica prepoznaje sav taj naporan posao i služi kao podsjetnik da je neophodno da reforme budu nastavljene. Želim da čestitam svim građanima Crne Gore na ovom istorijskom postignuću. 

Da li pozivnicu treba smatrati isključivo zaslugom Crne Gore ili je ona posljedica geostrateških trvenja zapada i Rusije? Pitam vas to iz razloga što dio javnosti vjeruje da je pozivnica Crnoj Gori, zapravo, odgovor na rusku agresiju na Ukrajinu. Isti argument je korišćen od strane onih koji smatraju da NATO nije trebalo da pozove Crnu Goru u decembru jer Alijansa ne treba da provocira Rusiju. 

Članstvo Crne Gore u NATO doprinijeće stabilnosti Balkana i Evrope i pokazati da vrata NATO-a – kao temeljni princip Alijanse – ostaju otvorena. Ne mogu da govorim u ime čitave Alijanse. Mogu jedino da kažem da su Sjedinjene Države zadovoljne da su saveznici postigli konsenzus o pozivu Crnoj Gori da se pridruži NATO-u. Tokom perioda koji je prethodio slanju pozivnice, NATO i Vlada Crne Gore su izložili plan onoga što Crna Gora treba da postigne da bi pristupila NATO-u. Pozivnica pokazuje da saveznici vjeruju da je Crna Gora ispunila uslove za članstvo u Alijansi. 

Očekujete li da će pozivnica imati pozitivan efekat na stav javnosti prema članstvu u NATO-u? 

Mislim da hoće, kao što je to i nacionalni koordinator za NATO Vesko Garčević rekao. Vjerujem da što budu ljudi više znali o NATO-u i angažuju se po tom pitanju, više će razumjeti prednosti NATO članstva. Ohrabrujemo Vladu Crne Gore da nastavi da ulaže napore da objasni vrijednosti i obaveze članstva građanima. 

Nakon što je NATO saopštio svoj stav, sada i Crna Gora treba da učini isto. Pošto je članstvo u Alijansi osjetljivo pitanje, očekujete li da će konačnu odluku donijeti crnogorski Parlament ili će o tome odlučiti građani na referendumu? Mislite li da bi ishod referenduma mogao biti neizvjestan do posljednjeg izbrojanog glasa? 

Vašingtonski ugovor ne propisuje kako buduće države članice moraju da ratifikuju članstvo. Većina država je za ratifikaciju koristila parlamentarnu proceduru. Mnogo manji broj saveznika je održao referendum o tom pitanju. Kao što smo rekli, Sjedinjene Države podržavaju upućivanje pozivnice Crnoj Gori i na građanima Crne Gore je da odluče o članstvu u skladu sa domaćim pravnim okvirom. 

Budući da je pozivnica za NATO dugo očekivana, mislite li da sada, kada je dobijena, može pozitivno uticati u smislu stabilizacije unutrašnjih političkih prilika? 

Članstvo u NATO-u je veoma važno pitanje za Crnu Goru, ali postoje i druga politička pitanja o kojima, takođe, treba diskutovati. Nadam se da će izborna kampanja 2016. dati cijelom crnogorskom društvu priliku za debatu – na otvoren, sa uvažavanjem, i odgovoran način – o pitanjima sa kojima se država suočava. 

Podijelite na:

Povezani članci

Put Crne Gore ka EU: Navigacija istočno-zapadnim struja...
Autorski tekst Azre Karastanović, izvršne direktorice Atlantskog saveza Crne Gore, objavljen u časopisu "Vanguardia Dossier" br. 91 (april-jun 2024)
Kratka istorija NATO saveza i pristupanje Crne Gore
U četvrtak, 4. aprila 2024. godine, obilježavamo 75 godina od osnivanja NATO saveza
Prijavite se za Nagradu za etičko novinarstvo
Međunarodna organizacija ARTICLE19 i Atlantski savez Crne Gore pozivaju novinare da se do 12. aprila prijave za nagradu za etičko novinarstvo
Čestitka Švedskoj povodom pristupanja NATO-u
Čestitku je ambasadorki Kraljevine Švedske uputila predsjednica Atlantskog saveza Crne Gore, prof. Milica Pejanović-Đurišić
Građani dali preporuke za reformu procesa odlučivanja
U projektu je učestvovalo 50 građana iz cijele Crne Gore, prethodno odabranih po principu reprezentativnog uzorka, a diskusijama je upravljalo 10 moderatora
“Pozivnica za članstvo u NATO je rezultat napornog rada mnogih ljudi”
Prijavite se na Newsletter