Predsjednik Vlade Zdravko Krivokapić na 2BS Forumu

Vlada će raditi na svemu onome što je u izvještaju ocijenjeno negativnim i truditi se da otkloni nedostatke na zadovojstvo svih građana, saopštio je premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić.

Najvažniji elementi se nalaze u poglavljima 23. i 24, a vi navodite da su najbolji rezultati zabilježeni u poglavlju 24., rekao je Krivokapić na 2bs forumu. Međutim, Premijer je istakao da da je pogrešno da se cijeli uspjeh kada je riječ o ovom poglavlju pripiše samo jednoj osobi, a ne cijeloj Vladi. Smatram da je pogrešan pristup navoditi i izdvajati imena pojedinaca, jer se onda čini da neko pokušava da predstavi ovu Vladu disfunkcionalnom.

Krivkapić je saopštio da se ne slaže sa tezom, koja se često provlači u različitim izvještajima, da je crkva fokus rada ove Vlade.

To nikako nije tačno. Mi samo ukazujemo na naše nasljeđe, a to nasljeđe je bilo vezano za lošu legislaturu koja je imala cilj da ugrozi imovinu crkve, kazao je Krivokapić

Prema Krivokapićevim riječima, neko je u posljednjih 10 mjeseci svjesno pokrenuo pitanje crkve, pa je tako ona postala instrument u rukama medija. Vlada radi sa građanima kako bi im pokazala da su vladavina prava i borba protiv organizovanog kriminala i korupcije fokus našeg evropskog puta, dodao je on.

Premijer se osvrnuo i na rad prethodne Vlade, koja se prema njegovim riječima nije dotakla ključnih oblasti kakve su sudstvo i zarobljene institucije.

Želim da CG bude jaka kroz jake institucije koje će biti nezavisne, nepristrasne i okrenute svojim građanima, investitorima i svima zainteresovanim. CG je država svih svojih građana, istakao je Krivokapić

On je dodao i da bez obzira na koaliciju na čijem ječelu, da želi da se Crna Gora vodi demokratijom i demokratskim principima.

Odgovarajući na pitanja o sektoru bezbjednosti prmeijer Zdravko Krivokapić je istakao da na Na čelu ovog sektora sada imamo vrlo kvalifikovanu osobu, i on se upravo vratio iz jedne od najcjenjenijih država u Evropi. Ključno je da je ova Vlada proevropski i pro NATO orjentisana, te da nemamo drugi put, dodao je on.

Krivokapić je i komentarisao moguću rekonstrukciju Vlade. On smatra da nije u pitanju rekonstrukcija već poboljšanje ove Vlade. Ova Vlada je usoješna Vlada što potvrđuje naš rad i je zahvaljujući vizionarskom pristupu da CG treba da bude Evropa sada i ovdje, kazao je Krivokapić. On smatra da je neophodno da ojačamo civilnu prirodu ove države.

Na kraju Krivokapić je zakljčio da je potrebno da prestanemo da govorimo o velikim političkim razlikama, te da se ujedinimo.

Podijelite na:

Povezani članci

Put Crne Gore ka EU: Navigacija istočno-zapadnim struja...
Autorski tekst Azre Karastanović, izvršne direktorice Atlantskog saveza Crne Gore, objavljen u časopisu "Vanguardia Dossier" br. 91 (april-jun 2024)
Kratka istorija NATO saveza i pristupanje Crne Gore
U četvrtak, 4. aprila 2024. godine, obilježavamo 75 godina od osnivanja NATO saveza
Prijavite se za Nagradu za etičko novinarstvo
Međunarodna organizacija ARTICLE19 i Atlantski savez Crne Gore pozivaju novinare da se do 12. aprila prijave za nagradu za etičko novinarstvo
Čestitka Švedskoj povodom pristupanja NATO-u
Čestitku je ambasadorki Kraljevine Švedske uputila predsjednica Atlantskog saveza Crne Gore, prof. Milica Pejanović-Đurišić
Građani dali preporuke za reformu procesa odlučivanja
U projektu je učestvovalo 50 građana iz cijele Crne Gore, prethodno odabranih po principu reprezentativnog uzorka, a diskusijama je upravljalo 10 moderatora
Predsjednik Vlade Zdravko Krivokapić na 2BS Forumu
Prijavite se na Newsletter