ISTRAŽIVANJA I STUDIJE

Perspektive i ograničenja inicijative Otvoreni Balkan

 Komparativna analiza – Nova inicijativa na Zapadnom Balkanu

Radionica: Sprječavanje online radikalizacije mladih u Crnoj Gori – Studija i preporuke

Uloga mladih u borbi protiv terorizma i nasilnog ekstremizma na zapadnom Balkanu

WSW 2017 – Studija i preporuke

WSW 2016 – Sudija i preporuke

33rd RSSEE PFP Workshop – Studija i preporuke

Istraživanje javnog mnjenja u služenju vojnog roka