DIGITALNI FORENZIČKI CENTAR (DFC)

Atlantski savez Crne Gore je prepoznao potrebu za uspostavljanjem Digitalnog forenzičkog centra sa sjedištem u Crnoj Gori, sa osnovnim ciljem da ojača civilno društvo i medijski sektor, te da ih pripremi da reaguju na konkretne probleme, borbe protiv lažnih vijesti i dezinformacije koje teže destabilizaciji politike regiona. Zato smo postavili temelje za digitalni centar, koji će se boriti protiv ovih fenomena kroz multidisciplinarni pristup i multisektorski pristup.

Digitalni forenzički centar svoje aktivnosti fokusira na postizanje sljedećih ciljeva: suzbijanje problema dezinformacije i lažnih vijesti kroz istraživanje sadržaja naslova i članaka i pružanje verifikovanih informacija zasnovanih na detaljnoj istrazi; stvaranje jedinice za digitalnu inteligenciju pod DFC-om kao veliki korak u razvoju istraživačkih aktivnosti na području Zapadnog Balkana, naročito u smislu tehnologije i interneta i osnaživanje digitalne i medijske pismenosti kroz događaje, radionice i predavanja koja će podići svijest o ovim pitanjima i obezbjediti osnovno razumjevanje i edukaciju državnih službenika i novinara iz regiona Zapadnog Balkana.

Tim se sastoji od ljudi različitih profila i vještina, od političkih nauka, preko novinarstva do informacionih tehnologija, koji blisko sarađuju sa Atlanskim savezom SAD-a, kao i sa Institutom za državništvo (Institute for Statecraft) iz Velike Britanije. Takođe treba pomenuti da smo dio Inicijative za izgradnju integriteta (Integrity Initiative), mreže ljudi i organizacija iz cijele Evrope posvećene otkrivanju i suzbijanju propagande i dezinformacije u cilju obrazovanja o tome kako prepoznati dezinformacije i verifikovati izvore. Redovno komuniciramo i razmjenjujemo materijale od značaja za dalju istragu. Štaviše, redovno organizujemo brojne konferencijske pozive kako bismo razgovarali o važnim pitanjima današnjih međunarodnih odnosa. Naš tim je obezbjeđen sa potrebnim hardverom i softverom, kao i relevantnim vještinama stečenim kroz različite kurseve i obuke sa inostranim stručnjacima iz oblasti sajber bezbjednosti, dezinformacija i medija, kojima će i dalje pristustvovati u narednim mjesecima, kako u Crnoj Gori tako i u inostranstvu.

Problem je mnogo veći od bilo koje zemlje ili činioca koji šire ovakve narative. Odgovor na maligni uticaj mora uključiti vlade, međunarodne institucije, grupe civilnog društva i privatni sektor, koji sarađuju i uče jedni od drugih. Ove kampanje su sinhronizovane i sistematične, tako da je upravo takav odgovor i neophodan.